COLLAGEN SERIES

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยคอลลาเจน ผลิตจากเปปไทด์คอลลาเจนจากเกล็ดปลา รวมกับเส้นใยเซลลูโลสจากเยื่อไม้ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและยั่งยืน จึงถือเป็นวัสดุ BCG อีกด้วย

กรองและจัดเรียง 15 สินค้า

ความพร้อม
ราคา
ราคาสูงสุดคือ 3,510.00 ฿
฿
฿
เรียงตาม